Doradztwo konsultingowe

Konsulting jest dziedziną obejmującą szeroko rozumiane doradztwo oferowane przedsiębiorcom i podmiotom gospodarczym. Nasze biuro rachunkowe Calm Tax z przyjemnością rozpozna źródła problemów w funkcjonowaniu Twojej firmy i zaproponuje efektywne sposoby na ich rozwiązanie.

Potrzebujesz fachowego doradztwa w zakresie doradztwa konsultingowego? Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania!

Napisz do nas

Na czym polegają usługi konsultingowe?

Wspomagamy rozwój przedsiębiorstw najczęściej pod względem finansowym, projektowym, strategicznym lub informatycznym. Nasz szczegółowy zakres oferty i kompetencje w poszczególnych przypadkach mogą się natomiast nieco różnić. Przed rozpoczęciem współpracy zachęcamy do określenia swoich priorytetów i oczekiwań.

Kto korzysta z usług konsultingowych?

Na pomoc firm konsultingowych najczęściej decydują się nowo powstałe przedsiębiorstwa oraz start-upy. Mogą one zapewnić im bowiem stabilny rozwój w początkowych etapach powstania firmy, optymalizację jej rozwoju oraz wypracowanie silnej pozycji rynkowej. Działania konsultingowe mogą także wpłynąć na kondycję firm długo istniejących na rynku poprzez ich restrukturyzację i efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim i inwestycyjnym.

Doradztwo w zakresie usług konsultingowych dotyczy:

 • Strategii rozwoju – poszukiwanie nowych rozwiązań oraz optymalizacja dotychczasowych działań firmy na podstawie dogłębnych analiz jej zasobów, poziomu konkurencyjności i branży.
 • Zarządzania zasobami ludzkimi – procesy rekrutacyjne oraz analiza potrzeb szkoleniowych pracowników.
 • Zarządzania zasobami finansowymi – poprawa rentowności firmy, doradztwo inwestycyjne, sporządzanie biznesplanów oraz doradztwo w zakresie wyborów najlepszych ofert.
 • Strategii podatkowej – wybór najlepszych rozwiązań podatkowych z uwzględnieniem charakteru działalności oraz interpretacja zmieniających się regulacji prawnych.
 • Rozwiązań technologicznych – określenie potrzeb technologicznych oraz wdrożenie optymalnej struktury informatycznej.
 • Marketingu i PR – opracowanie strategii promocyjnych firmy oraz doradztwo w zakresie efektywnej komunikacji z pozostałymi podmiotami rynkowymi.

Przykładowe usługi konsultingowe biura rachunkowego Calm Tax:

 • przygotowanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • przygotowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • porady i konsultacje z zakresu prawa gospodarczego,
 • doradztwo w zakresie strategii podatkowych,
 • przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowych i kadrowych,
 • doradztwo przy sporządzaniu biznesplanów i prognoz finansowych,
  redagowanie pism, skarg i odwołań od decyzji organów podatkowych i ZUS,
 • analizę planów klienta pod względem skutków finansowych i podatkowych,
 • analizy finansowe przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie wniosków kredytowych i leasingowych,
 • doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • przygotowanie umów i kontraktów handlowych,
 • przygotowanie wniosków o dofinansowania unijne.