Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa jest nieodłącznym elementem prowadzenia niemal każdego rodzaju działalności. Dotyczy ona szeroko pojętego zarządzania potencjałem ludzkim w firmie oraz wszystkich etapów procesu zatrudniania pracowników.

Kto najczęściej korzysta z usług kadrowo-płacowych?

Bezpieczną działalność firmy warunkuje między innymi poprawne i rzetelne funkcjonowanie działu kadrowo-płacowego w jej strukturach. Najbardziej opłacalną strategią dla małych i średnich przedsiębiorstw tym w zakresie jest natomiast skorzystanie z outsourcingu kadr i płac. Polega on na przekazaniu zewnętrznej firmie obowiązków związanych z obsługą zasobów ludzkich.

Potrzebujesz fachowego doradztwa w zakresie obsługi kadrowo-płacowej? Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania!

Napisz do nas

Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?

W zakres obsługi kadr i płac w firmach wchodzi wiele różnorodnych zadań. Obejmują one bowiem wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem pracownika oraz ewidencją jego czasu pracy. Polityka kadrowa ma natomiast znaczenie nie tylko w kontekście rzetelnej realizacji wymogów prawnych. Wysokiej jakości obsługa pracowników wpływa na ich poziom zaufania względem firmy, motywacji do pracy oraz poczucie samorealizacji. Czynniki te mają nieodzowny wpływ na rozwój i efektywność prowadzenia działalności. Do działań kadrowo-płacowych obsługiwanych przez firmy zewnętrzne należy między innymi:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników,
 • podliczanie czasu pracy wszystkich osób pracujących na terenie zakładu,
 • rozliczanie urlopów,
 • wysyłanie deklaracji podatkowych pracowników dla ZUS.

Jakie kompetencje powinien posiadać specjalista ds. kadr i płac?

 • Wykształcenie wyższe, najczęściej z zakresu psychologii, prawa, administracji, rachunkowości lub księgowości.
 • Wiedza z zakresu pozyskiwania pracowników w określonej branży.
 • Wysoka organizacja pracy.
 • Gotowość aktualizacji wiedzy w zakresie wymogów prawnych.
 • Wysoki stopień umiejętności interpersonalnych.
 • Umiejętność obsługi niezbędnych do realizacji usług kadrowo płacowych narzędzi i programów komputerowych.

Co wchodzi w zakres obsługi kadrowo-płacowej

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników.
 • Przygotowywanie i przesyłanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.
 • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem.
 • Prowadzenie akt osobowych oraz rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych.
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS.
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku dochodowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z kalendarzami pracowników (w tym urlopami i zwolnieniami).
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych.
 • Przeglądy typu compliance.
 • Pomoc w trakcie audytów.
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy.
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Działania z jej zakresu można podzielić natomiast na tak zwany HR twardy i HR miękki. HR twardy dotyczy przede wszystkim czynności związanych z terminową wypłatą wynagrodzeń, ewidencją czasu pracy, zwolnień i urlopów oraz prowadzeniem kompleksowej dokumentacji pracownika zgodnej z normami prawa. HR miękki może odnosić się natomiast do kwestii motywowania pracowników, zwracania uwagi na ich potrzeby oraz rozwój.