Księgowość online

Biuro rachunkowe Calm Tax oferuje pełne wsparcie księgowe firmom w Rzeszowie i okolicach oraz zapewnia kompleksową obsługę księgowo-podatkową małych i średnich przedsiębiorstw. Na naszą pomoc liczyć mogą podmioty gospodarcze o różnej formie prawnej i profilu działalności. Serdecznie zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą naszego nowoczesnego biura rachunkowego w Rzeszowie.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe Calm Tax?

Biuro rachunkowe Calm Tax zajmuje się księgowaniem wszelkich dokumentów oraz kontrolą przepływu środków finansowych w firmie. Zakres jego działania może być znacznie szerszy i zależy on od umowy określonej pomiędzy usługodawcą a klientem biura. Usługi nowoczesnego biura rachunkowego dotyczą przede wszystkim:

 • księgowości,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • rachunkowości,
 • doradztwa gospodarczego.

Potrzebujesz fachowego doradztwa w zakresie wsparcia księgowego? Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania!

Napisz do nas

Oferta nowoczesnego biura rachunkowego

Biuro rachunkowe online nie ogranicza się natomiast tylko do realizacji obowiązków księgowych. Z przyjemnością podejmuje się działań charakterystycznych dla biur wirtualnych, firm konsultingowych oraz koordynatorów działań BHP. Klienci mogą więc liczyć nie tylko na kompleksową obsługę biura, ale także na:

 • Konsulting – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Może dotyczyć obszarów finansowych, prawnych, organizacyjnych lub strategicznych.
 • Biuro wirtualne – możliwość wynajęcia adresu siedziby swojej firmy zarówno na potrzeby administracyjne, jak i korespondencyjne.
 • Działania BHP – doradztwo dotyczące koniecznych działań BHP na terenie zakładu.

Biuro rachunkowe Calm Tax specjalną opieką otacza firmy IT, transportowe, start-upy oraz inne. Nieustanna aktualizacja znajomości regulacji prawnych oraz specyfiki wspomnianych branż umożliwia oferowanie kontrahentom trafnych rozwiązań dedykowanych. Nie tylko odpowiemy na pytanie, które zada klient, ale w sposób aktywny poszukamy możliwości rozwoju jego firmy.

Do kogo kierujemy swoją ofertę?

Oferta biura rachunkowego online została stworzona z myślą o wszystkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, które mają obowiązek cyklicznego rozliczania się z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie umowy działamy na rzecz przedsiębiorców w zakresie księgowości oraz rachunkowości. Oprócz obsługi podmiotów gospodarczych biuro rachunkowe online pomaga także osobom fizycznym. Klienci bardzo często zgłaszają się w sprawie pomocy w wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego.

Usługi księgowe dla start-upów

Na szczególne wsparcie mogą liczyć także początkujący przedsiębiorcy stawiający pierwsze kroki na ścieżce prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Profesjonalna pomoc formalno-prawna pomoże zapewnić stabilny rozwój firmy w przyszłości. Chętnie korzystają z niej start-upy, młode przedsiębiorstwa oraz działalności jednoosobowe. Biuro rachunkowe Calm Tax jest otwarte na pomoc doradczą i prawną każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje.

Usługi biura rachunkowego Calm Tax

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości poprzez bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale, wprowadzenia, informacji dodatkowej.
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, ustalanie wysokości rozliczeń z tytułu VAT oraz przygotowanie okresowych deklaracji do rozliczania podatku od towarów i usług (VAT).
 • Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie okresowych deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
 • Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie okresowych deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS.
 • Sporządzanie informacji sprawozdawczych do NBP.
 • Sporządzanie deklaracji do Urzędów Celnych.
 • Sporządzanie deklaracji dla podatku od nieruchomości, a także środków transportu.
 • Wypełnianie deklaracji i rozliczanie opłat środowiskowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Weryfikację otrzymanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i prawnym celem usunięcia uchybień.
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie,
 • Reprezentację przed urzędami skarbowymi oraz współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej, oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje.
 • Bieżące doradztwo w obszarze zagadnień księgowo-podatkowych.
 • Przygotowywanie i załatwianie formalności związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym.