Prowadzenie ewidencji ryczałtowych – Rzeszów

Ryczałt ewidencji podatkowej jest jedną z czterech podstawowych form opodatkowania przychodu przedsiębiorcy. Wartość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest natomiast od rodzaju działalności gospodarczej.

Kto zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów?

Ewidencję przychodów w Rzeszowie mogą prowadzić te osoby, które podczas składania wniosku CEIDG-1 zaznaczyły, że z urzędem skarbowym chcą rozliczać się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mogą to być osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, osoby duchowne lub przedsiębiorstwa w spadku. Ewidencja przychodów jest przeznaczona także dla osób, które zdecydowały się opodatkować ryczałtem swój najem prywatny.

Ograniczenia możliwości skorzystania z ewidencji ryczałtowej:

 • Roczna wartość przychodu przedsiębiorcy w roku poprzedzającym rok podatkowy nie powinna przekraczać 2 mln euro.
 • Prawo do ryczałtu nie obejmuje podatników, którzy realizują usługi lub dostawy towarów wymienione w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Potrzebujesz fachowego doradztwa w zakresie prowadzenia ewidencji ryczałtowych? Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania!

Napisz do nas

Na czym polega prowadzenie ewidencji ryczałtowych?

Ewidencja przychodów jest formą uproszczonego rozliczania się z urzędem skarbowym. Od 2021 roku w zależności od profilu swojej działalności podatnicy mogą skorzystać z jednej z 8 stawek ryczałtu, tj. 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, i 2%. Poniżej przedstawiamy jakiej stawki ryczałtu mogą spodziewać się wybrane dziedziny zawodowe i branże:

 • 17% – wolne zawody tj. między innymi tłumacze, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, stomatolodzy;
 • 15% – pośrednictwo w handlu hurtowym, szeroko pojęta branża turystyczna, branża fotograficzna, pomoc społeczna bez zakwaterowania;
 • 10% – odpłatne zbywanie praw majątkowych lub nieruchomości;
 • 8,5% – niektóre usługi branży gastronomicznej, usług w zakresie kultury oraz szeroko pojętych działań przeciwpożarowych;
 • 12,5% – działania związane z wynajmem i obsługą nieruchomości, usługi w zakresie badań naukowych i rozwojowych, branża transportowa (gdy roczny dochód przekracza wartość 100.000 zł);
 • 5,5% – działalność wytwórcza, branża budowlana;
 • 3% – handel, usługi gastronomiczne, produkcja zwierzęca, działalność rybacka;
 • 2% – sprzedaż wyrobów przetworzonych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego z własnej uprawy, lub hodowli.

Warto pamiętać, że jeśli podatnik płaci podatek zryczałtowany, to nie można go pomniejszyć o poniesione koszty związane z działalnością firmy.

Co obejmuje ewidencja przychodów prowadzona przez biuro rachunkowe Calm Tax?

 • Rejestrację dokumentów księgowych w systemie finansowo-księgowym;
 • Ewidencję wartości przychodów z uwzględnieniem odpowiednich stawek ryczałtowych, a także środków trwałych i wyposażenia firmy;
 • Prowadzenie bazy danych z informacjami o podatku od towaru i usług (VAT);
 • Rozliczanie transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw (WNT, WDT, import oraz eksport);
 • Sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS;
  Przygotowanie i złożenie deklaracji podatkowych PIT i VAT;
 • Sprawdzanie dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym;
 • Reprezentację przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Ewidencje przychodów firm z Rzeszowa

Przyjmuje się, że prowadzenie ewidencji ryczałtowej jest preferowaną i wygodną formą podatkową dla przedsiębiorców z Rzeszowa. Do jego zalet należy między innymi relatywnie niskie opodatkowanie, jasna księgowość oraz możliwość rozliczeń kwartalnych.