Pełna księgowość – Rzeszów

Prowadzenie ksiąg handlowych potocznie nazywane jest pełną księgowością. Jej celem jest szczegółowy i rzetelny wykaz wszystkich wydarzeń gospodarczych dotyczących firmy. Księgi handlowe zawierają przede wszystkim zestawienie obrotów i sald oraz ewidencję aktywów 
i pasywów działalności.

Dla kogo usługa prowadzenia ksiąg handlowych?

Usługa prowadzenia ksiąg handlowych dedykowana jest przedsiębiorcom, dla których prowadzenie pełnej księgowości stanowi obowiązek oraz dla tych, którzy ten rodzaj rozliczenia wybierają dobrowolnie.

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

 • Spółki kapitałowe (sp. z o. o, i S.A.) oraz spółki cywilne i komandytowe
 • Osoby fizyczne i spółki, których roczny przychód przekroczy wartość 2 000 000 euro
 • Gminy, powiaty i województwa
 • Jednostki organizacyjne działające na zasadach Prawa Bankowego
 • Przedsiębiorcy zagraniczni
 • Jednostki, które od początku roku obrotowego otrzymywały dotacje i dofinansowania z budżetu Państwa

Potrzebujesz fachowego doradztwa w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych? Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania!

Napisz do nas

Na czym polega prowadzenie pełnej księgowości?

Prowadzenie ksiąg handlowych polega na dokumentacji wszelkich zdarzeń gospodarczych dotyczących firmy, które muszą pozostać w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Zamieszczone informacje w księgach muszą być sprawdzalne, co oznacza, że powinny zostać uzupełnione o dokumenty je potwierdzające np. faktury, rachunki, umowy czy rozliczenia.

Co obejmuje prowadzenie ksiąg handlowych w Rzeszowie?

 • Prowadzenie ksiąg handlowych na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez Klienta i dowodów wewnętrznych sporządzanych na podstawie dodatkowych ewidencji;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań na potrzeby GUS;
 • Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • Opracowanie planu kont oraz polityki rachunkowości;
 • Rejestrowanie dokumentacji księgowej w systemie finansowo-księgowym Optima;
 • Kontrolę dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i formalnym;
 • Prowadzenie bazy danych z informacjami o podatku VAT od towarów i usług;
 • Ustalania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych;
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT, PIT oraz VAT w czasie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym;
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT, import/eksport usług, transakcje trójstronne);
 • Potwierdzanie bilansów rozrachunków z kontrahentami firmy;
 • Przygotowywanie Intrastatów;
 • Reprezentację przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Z czego składają się księgi handlowe?

Księgi handlowe realizuje się obecnie za pośrednictwem specjalnych programów komputerowych. Składają się one z takich elementów jak:

 • dziennik – spis zdarzeń gospodarczych w kolejności chronologicznej,
 • księga główna – rejestruje te same informacje co dziennik, jednak w kolejności systematycznej,
 • księgi pomocnicze – zawiera uzupełnione o dodatkowe informacje zdarzenia znajdujące się w księdze głównej,
 • zestawienia obrotów i sald – rodzaj bilansu próbnego, który co miesiąc sprawdza prawidłowość prowadzenia księgi,
 • wykaz aktywów i pasywów – dotyczy zestawienia sald księgi głównej i księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

Całość sugeruje wniosek, że samodzielne prowadzenie ksiąg handlowych wymaga wiedzy prawno-podatkowej oraz jej sukcesywnej aktualizacji, skrupulatności i rzetelności działań, a także dużych ilości czasu. Nie musisz dokładać do swoich zadań kolejnego obowiązku – skorzystaj z usług, które zapewnią Twojej firmie w Rzeszowie i okolicach bezpieczeństwo oraz stabilność funkcjonowania.